Plant beauty in the world


การใส่ใจต่อโลก คือ พันธกิจหลักของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม


บรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


เราอยากให้คุณรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรานำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - เราจึงเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ เช่น เหยือกนมและขวดโซดา ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม


เราทำได้อย่างไร:


กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


ในทุกๆ วัน เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบ


เราทำได้อย่างไร:


การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


วิสัยทัศน์ของเราคือ การได้เป็นผู้นำในการปกป้องผืนดินและน้ำสะอาดให้กับโลก รวมทั้งสุขอนามัยและสิทธิมนุษยชน

เราทำได้อย่างไร: 

90% ของส่วนผสมที่ได้จากพืชพรรณธรรมชาติของเราสามารถตรวจสอบกลับไปยังประเทศต้นทางได้ ตั้งแต่ในขวดไปจนถึงผืนดินที่ปลูก

นอกเหนือจากการร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงกำไรแล้วเราก็ยังได้สร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชนที่เรารับซื้อวัตถุดิบ ด้วยการสอนให้คนในชุมชนทราบถึงเทคนิคการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้การช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ส่วนผสม


เพราะคุณค่าที่อยู่ภายในต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาสู่คุณ


เราทำได้อย่างไร:


ความรับผิดชอบต่อสังคม


เราสามารถระดมเงินทุนได้กว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อใช้ในโครงการริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 1999  โดยเราได้ร่วมมือกับ charity: water เพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ชุมชนต่างๆ ในประเทศอินเดีย เนปาล มาดากัสการ์ และเอธิโอเปีย ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตส่วนผสมให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

เป้าหมายของเรา:

เรามุ่งหวังที่จะระดมทุนให้ได้ 25 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2021 ผ่านกิจกรรม Earth Month ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด สาธารณสุข และสุขอนามัยทั่วโลก

ตอนนี้ อเวดา
ได้รับสิทธิ์ในการแสดงสัญลักษณ์ LEAPING BUNNY เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Aveda is now Leaping Bunny approved

พันธกิจของอเวดา

ด้วยส่วนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติ ที่ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์
และหัวใจที่มุ่งมั่นที่จะดูแล คงไว้ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Aveda is vegan, 90% naturally derived, wind & solar powered and 100% PCR PET bottles.

อเวดาเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานใหม่ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจด้านความงามมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ในกระบวนการผลิตของอเวดาที่โรงงานหลักของใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ 100% และเป็นผู้บุกเบิกในการใช้ขวดพลาสติกประเภท PET ที่ผ่านการบริโภคแล้ว 100% นอกจากนี้อเวดายังมุ่งเน้นที่จะลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ในบรรจุภัณฑ์และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย