บรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

เราเชื่อว่าไม่มีทางเลือกในการทำธุรกิจใดที่จะเหมาะสมไปกว่าการทำให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และความเชื่อนี้ก็ส่งผลกับทุกๆการตัดสินใจของเรา เราหาแรงบันดาลใจจากการกระทำ จากธรรมชาติ และเชื่อว่าธรรมชาติไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ควรปกป้องเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างสำหรับความยั่งยืนอีกด้วย เราเชื่อว่าผลกำไรและการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกันได้

 

แนวทางเรื่องบรรจุภัณฑ์ของอเวดา

 

เราภูมิใจที่เป็นบริษัทความงามแห่งแรก ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ PET ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% สำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์จัดแต่งผม

ทุกบรรจุภัณฑ์ที่เราพัฒนาเราตระหนักถึงการทิ้งร่องรอยทางสิ่งแวดล้อมสู่โลก และตั้งใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดร่องรอยน้อยที่สุด และใช้วัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้หลังจากการใช้งานให้มากที่สุด


แนวทางของหลักการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งนี้หมายถึง

• วิเคราะห์ถึงวงจรช่วงอายุของบรรจุภัณฑ์
• ลดขนาด ลดน้ำหนักและขั้นตอนการผลิต เมื่อสามารถทำได้
• นำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เมื่อมีโอกาส
• ใช้วัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุที่สามารถรีไซเคิลหลังการบริโภคให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
• ใช้พลังงานทดแทนเพื่อเติมบรรจุภัณฑ์ เรียกร้องให้บริษัทพันธมิตรผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
• ใช้มาตรฐานการผลิตแบบเดียวกัน

 

เราทำตามที่เราพูดอย่างไร

เราทำตามที่เราพูดอย่างไร โครงการที่อเวดาริเริ่มที่ชัดเจนที่สุดคือการใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้หลังการบริโภค (PCR) ในทุกบรรจุภัณฑ์ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของเราถูกนำไปรีไซเคิลหรือไม่ แต่ในส่วนของเรา เรามั่นใจว่าวัสดุต่างๆที่นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ถูกนำมาใช้งานอีกครั้ง แทนการเป็นขยะ

วันนี้ บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราผลิตจากพลาสติก PCR อย่างน้อย 80% ที่ได้มาจากขวดนม และในชุดผลิตภัณฑ์ Aveda Men เราสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก PCR ได้สูงถึง 95% เมื่อคำนวณออกมาแล้ว เราจะประหยัดพลาสติกดิบได้ถึง 300 ตันต่อปี (PET) เรายังได้ใช้ PET จากขวดโซดารีไซเคิลและขวดน้ำเปล่า สำหรับกระปุกและขวดบรรจุภัณฑ์มากมาย

เรายังคงทำงานเพื่อเพิ่มจิตสำนึกของการรีไซเคิล (เช่น แนะนำนำว่าอะไรรีไซเคิลได้บ้าง) ในทุกที่ที่เราสามารถทำได้ เช่น เราริเริ่มกิจกรรม Aveda Caps Recycling ขึ้น เพราะเราพบว่าฝาของขวดน้ำพลาสติกไม่ได้นำมารีไซเคิล แต่มักจะจบลงด้วยการเป็นขยะที่ทิ้งถูกทิ้งลงแม่น้ำหรือทะเล เราเริ่มเก็บสะสมในทุกจุดบริการของ Aveda และเชิญชวนแขกในร้านให้ร่วมกันทำด้วยเช่นกัน