รายงานประจำปีเรื่องการดูแลโลกและชุมชน

อเวดาเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ลงนามในบัญญัติ Ceres Principles ในปี 1989 (การร่วมมือกันเพื่อระบบเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม) จนถึงวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานดำเนินงานสู่สาธารณชน

รายงานประจำปี 2012 >>
รายงานประจำปี 2014 >>
รายงานประจำปี 2014 ภาคผนวก >>
นโยบายสิ่งแวดล้อม >>