ลดผมขาดหลุดร่วง
ให้เส้นผมคงอยู่กับคุณได้ยาวนานขึ้น
*

invati advanced 3 ขั้นตอน
ผมแลดูหนาขึ้น | ผมแข็งแรงขึ้น
ส่วนผสมพัฒนาจากธรรมชาติ 94%**

ช่วยลดปริมาณเส้นผมขาดร่วงหลังจากใช้ Invati Advanced™ ทั้งระบบเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ์
**จากพืชชนิดต่างๆ แร่ธาตุและน้ำที่ไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม


1จากพืชพรรณธรรมชาติ, แร่ธาตุหรือน้ำที่ปราศจากปิโตรเลียม

2กลิ่นหอมพัฒนาจากพืชพรรณธรรมชาติ, แร่ธาตุหรือน้ำที่ปราศจากปิโตรเลียม 100%