ทักทายผมลอนสวย
บอกลาผมหยิกฟู

be curly
 

ทุกเวลาเราดูแลเส้นผมของคุณ เสมือนเป็น
โอกาสให้เราได้โอบกอดคุณไว้ด้วย