botanical repair strengthening shampoo

hair care / shampoo
botanical repair<span class="trade">&trade;</span> strengthening shampoo

botanical repair strengthening shampoo

แชมพู ฟื้นบำรุงผมเสีย พร้อมเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผม ด้วยพลังจากพืชพรรณธรรมชาติ ทำหน้าที่ทำความสะอาดเส้นผม พร้อมขจัดน้ำมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในเส้นผม และมลภาวะ

*เมื่อใช้ควบคู่กับ botanical repair™ strengthening conditioner
แชมพู ฟื้นบำรุงผมเสีย พร้อมเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผม ด้วยพลังจากพืชพรรณธรรมชาติ ทำหน้าที่ทำความสะอาดเส้นผม พร้อมขจัดน้ำมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในเส้นผม และมลภาวะ

*เมื่อใช้ควบคู่กับ botanical repair™ strengthening conditioner