botanical repair strengthening overnight serum

hair care / Hair Serum
botanical repair<span class="trade">&trade;</span> strengthening overnight serum

botanical repair strengthening overnight serum

เซรั่ม overnight เข้มข้นที่ทำงานให้ขณะคุณหลับไหล พร้อมเสริมสร้างพันธะเส้นผม บำรุงถึงเส้นผม 3 ระดับและลดการแตกปลายได้ถึง 84% ด้วยพลังจากนานไกออยย์
เซรั่ม overnight เข้มข้นที่ทำงานให้ขณะคุณหลับไหล พร้อมเสริมสร้างพันธะเส้นผม บำรุงถึงเส้นผม 3 ระดับและลดการแตกปลายได้ถึง 84% ด้วยพลังจากนานไกออยย์