pramāsana protective scalp concentrate

hair care / scalp care
pramāsana<span class="trade">&trade;</span> protective scalp concentrate

pramāsana protective scalp concentrate

ทรีทเมนท์บางเบาซึมซาบเร็ว ช่วยปรับสมดุลหนังศีรษะ และปกป้องหนังศีรษะจากการถูกรบกวนด้วยมลภาวะ
ทรีทเมนท์บางเบาซึมซาบเร็ว ช่วยปรับสมดุลหนังศีรษะ และปกป้องหนังศีรษะจากการถูกรบกวนด้วยมลภาวะ