phomollient styling foam

styling / mousse
phomollient<span class="trade">&trade;</span> styling foam

phomollient styling foam

โฟมจัดแต่งทรงผมเพื่อเพิ่มโวลุ่มให้เส้นผมขนาดเล็กถึงขนาดกลางให้สวย มีชีวิตชีวา เทคโนโลยีพิเศษเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นเนื้อโฟมนุ่มเบา
โฟมจัดแต่งทรงผมเพื่อเพิ่มโวลุ่มให้เส้นผมขนาดเล็กถึงขนาดกลางให้สวย มีชีวิตชีวา เทคโนโลยีพิเศษเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นเนื้อโฟมนุ่มเบา