tulasāra bright concentrate

serum / tulasāra bright concentrate
tulasāra<span class="trade">&trade;</span> bright concentrate

tulasāra bright concentrate

เซรั่มฟื้นคืนความเปล่งประกาย เพิ่มความกระจ่างใส และลดสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ด้วยทรีทเม้นต์เพื่อความกระจ่างใสสูตรเข้มข้น
เซรั่มฟื้นคืนความเปล่งประกาย เพิ่มความกระจ่างใส และลดสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ด้วยทรีทเม้นต์เพื่อความกระจ่างใสสูตรเข้มข้น